Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

U ponedjeljak 2. listopada 2017. godine u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine održano je Javno izlaganje o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine sa stručnim obrazloženjem izrađivača, a u tijeku javne rasprave koja se održava u razdoblju od 27. rujna 2017. do 06. listopada 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUGK je izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08:00-14:00 sati i na web stranici Grada Krapine. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 06. listopada 2017. godine.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, te sa navedenom oznakom katastarske čestice i u roku dostavljeni na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30 – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.