Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sustavna deratizacija Grada Krapine – jesenska akcija počinje 23.10.2017. godine. Deratizacija će se provoditi od centra prema periferiji Grada Krapine. 

Vremenski i prostorni raspored deratizacije Grada Krapine

 23.10.2017.

 - područje omeđeno ulicama Trg Stjepana Radića, Ljudevita Gaja, Strossmayerova, Crkvena,

Starogradska, Matije Gupca, Hrvatskih branitelja

 - područje omeđeno ulicama Trg Stjepana Radića, Ilirskog pokreta, A. Mihanovića, I.G.Kovačića, Đ. Prejca, Mihaljekov Jarek, Frana Galovića

24.10.2017.

- područje Grgačeva, područje oko groblja, Šušelj Brijeg, Trški Vrh, Straža Krapinska (sve iznad autoputa)

- područje Grada Krapine ispod željeznice

- Tkalci

25.10.2017.

- Bobovje, Polje Krapinsko, Pristava Krapinska, Vidovec Krapinski

27.04.2017.

- Škarićevo, Gornja Pačetina, Pretkovec, Vidovec Petrovski

26.10.2017.

- Velika Ves, Lepajci

27.10.2017.

- Donja Šemnica, Doliće, Lazi Krapinski

30.10.2017.

- Strahinje, Podgora Krapinska, Zagora, Žutnica, javne površine, objekti u skrbi Grada Krapine

31.10.2017.

- neodrađena područja zavisno o uvjetima na terenu i dinamici izvedbe, pozivi građana