Obavještavaju se građani da je do pojedinih lokacija na cijelom području obuhvata obavljanja usluge odvoza otpada (Gradu Krapini i Općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj), zbog zimskih uvjeta vozilima za odvoz miješanog komunalnog otpada znatno otežan pristup, uslijed čega na pojedinim lokacijama i - privremeno nemoguć.

Za vrijeme zimskih uvjeta na prometnicama djelatnici moraju voditi brigu o stanju i prohodnosti uskih i strmih ulica i cesta na način da ne ugrožavaju sigurnost i funkcionalnost specijaliziranih vozila uvažavajući odgovornost prema izvršenju obveze kao i prema imovini i djelatnicima društva.

Sav kućni otpad koji se neće moći sakupiti biti će odvezen prilikom slijedećeg redovnog odvoza kad se za to stvore sigurni uvjeti.

Građani se mole za strpljenje i razumijevanje!