Na temelju članka 34., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 1/18), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.

Visina potpore za kupnju sustava za zaštitu od tuče i sustava za zaštitu od mraza iznosi do 75% prihvatljivih aktivnosti, a najviše do 50.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Rok za podnošenje prijava je 4. svibnja, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Više informacija možete saznati ovdje.