Sustavna deratizacija Grada Krapine – proljetna akcija počinje 02. 05. 2018. godine. Deratizacija će se provoditi od centra prema periferiji Grada Krapine.

Vremenski i prostorni raspored deratizacije Grada Krapine
02.05.2018.
- područje omeđeno ulicama Trg Stjepana Radića, Ljudevita Gaja, Strossmayerova, Crkvena, Starogradska, Matije Gupca, Hrvatskih branitelja
- područje omeđeno ulicama Trg Stjepana Radića, Ilirskog pokreta, A. Mihanovića, I.G.Kovačića, Đ. Prejca, Mihaljekov Jarek, Frana Galovića

03.05.2018.
- područje Grgačeva, područje oko groblja, Šušelj Brijeg, Trški Vrh, Straža Krapinska (sve iznad autoputa)
- područje Grada Krapine ispod željeznice
- Tkalci

04.05.2018.
- Škarićevo, Gornja Pačetina, Pretkovec, Vidovec Petrovski

07.05.2018.
- Velika Ves, Lepajci

08.05.2018.
- Donja Šemnica, Dolići, Laz Krapinski

09.05.2018.
- Strahinje, Podgora Krapinska, Zagora, Žutnica, javne površine, objekti u skrbi Grada Krapine

10.05.2018.
- neodrađena područja zavisno o uvjetima na terenu i dinamici izvedbe, pozivi građana

Detalje možete vidjeti ovdje.