Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

U srijedu 13.06.2018. u Krapini, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Krapina održan je sastanak projektnih partnera na projektu Žene za Zagorje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.992.215,16 kuna, a započeo je 30.05.2018. potpisivanjem Ugovora kojim su Gradskom društvu Crvenog križa Krapina dodijeljena bespovratna sredstva u 100%-tnom intenzitetu potpore u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., odnosno 85 % je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt će trajati 30 mjeseci i provodit će se na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Gradskih društava Crvenog križa Krapina, Pregrada i Klanjec.

Na projektu će biti zaposleno 50 nezaposlenih žena (svaka žena pruža potporu za 5 krajnjih korisnika), od toga 25 na području GDCK Krapina, 13 na području GDCK Pregrada i 12 na području GDCK Klanjec, pri čemu je važno da partneri na svojem području informiraju nezaposlene žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada o projektu i uvjetima rada kako bi se zainteresirale u dovoljnoj mjeri i uspješno radno aktivirale.

Žene će pružati potporu i podršku za 250 krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju, koje je potrebno kvalitetno identificirati, u čemu je veoma važna uloga partnera, a Centri za socijalnu skrb provjeravaju da ne primaju već istu uslugu.

Sastanak partnera započeo je ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina, Davor Šimunović predstavljanjem projekta Žene za Zagorje, zapošljavanja i obrazovanja žena te projektnog tima i partnera uključenih u projekt. Prisutnima je bio podijeljen prijedlog Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Žene za Zagorje na kojeg mogu dati svoje primjedbe, a koji bi prema planu trebali svi potpisati na službenoj uvodnoj konferenciji projekta.

U projektu uz prijavitelja sudjeluje 19 partnera: Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Udruga invalida rada Krapina, Grad Krapina, Grad Pregrada, Grad Klanjec, Općina Petrovsko, Općina Radoboj, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Hum na Sutli, Općina Desinić, Općina Tuhelj, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina i Centar za socijalnu skrb Zabok.