Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6 i 1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (šifra poziva KK.06.3.1.07).
Grad Krapina se zajedno sa okolnim općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i općinom Hum na Sutli prijavio se na navedeni Poziv projektom „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli“, te su mu odobrena sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 437.545,70 kuna. Grad Krapina kao uspješan prijavitelj na Poziv sklopit će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1) te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) u roku od 45 dana od donošenja Odluke o financiranju projekta.

Odluku možete vidjeti ovdje.