Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nažalost, ponovno smo svjedoci da se na području Grada Krapine nepropisno odbacuje otpad, a posebno se preko vikenda odbacuje otpad na lokaciju eko-otoka u Ulici hrvatskih branitelja- kod pješačkog mosta za Dječji vrtić. Time se stvara nered i ružna slika o gradu u samom centru Krapine i na putu prema nalazištu Hušnjakovo.

Na području Grada Krapine Grad Krapina je u cilju zaštite okoliša i odvajanja korisnog otpada postavljeno:
- 18 lokacija eko-otoka od čega je na 10 lokacija spremnik za tekstilni otpad,
- sva domaćinstva imaju plave kante za odvajanje papira i plastike "na kućnom pragu",
- otvoreno je reciklažno dvorište, besplatno za sve građane Grada Krapine i susjednih Općina.

Krakom je ovih dana postavio obavijesti na lokacije eko- otoka, kao i na sve spremnike za otpad (fotografije u prilogu)
Ponovo apeliramo na sve građane da čuvaju svoj okoliš, da se pridržavaju uputa o odlaganju i da što više koriste reciklažno dvorište .