Zahtjevi za upis primat će se od 1. travnja 2014., do zaključno 31. svibnja 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića 'Gustav Krklec' Krapina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12,00 sati. Zahtjev za upis djece u jaslice i vrtić podnose zainteresirani roditelji za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Gustav Krklec" Krapina.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Uprave vrtića ili na web stranici. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama Vrtića do 15.6.2014. godine.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu djece imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Gustav Krklec" Krapina.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina, Magistratska 11/1, 49000 Krapina
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobit na telefon: 049/ 371-138 svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.