Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine kada se prisjećamo povijesne borbe koju su žene morale voditi da bi stekle prava na jednake tretmane kao muškarci. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena obilježen je 28. veljače 1909. u SAD-u.
Danas mnoge organizacije u svijetu obilježavaju Međunarodni dan žena, a neke se nastoje izboriti da postane i državnim praznikom u državama u kojima to još nije.