Za potrebe radova obrezivanja stabala na Trgu Ljudevita Gaja zatvara se za sav promet dana 12.03.2019. godine (utorak) u vremenu od 14.00 sati do 18.00 sati slijedeća dionica: dionica Trga Ljudevita Gaja prema mostu Sv. Ivana Nepomuka – dionica od trgovine BIPA preko mosta Sv. Ivana Nepomuka do raskrižja sa Ulicom Hrvatskih branitelja.