Započeli su radovi na uređenju dječjih igrališta u ulici Zrinski i Frankopana, Šetalištu hrv. narodnog preporoda, na Šabcu, te postavljanje oglasnih tabli za projekt Krapina kroz deset priča. Molimo naše mališane da imaju strpljenja dok traju radovi kako bi sve radove mogli izvesti prema planu.