Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem objave Javnog poziva Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „HOTSPOT CROATIA“ u 2014. godini, Grad Krapina prijavio je projekt Hotspot Krapina. Projektom Hotspot Krapina planira se uspostava pristupnih točaka bežičnog besplatnog interneta u Šetalištu Vilibalda Sluge kod lokaliteta Hušnjakovo, na parkiralištu kod lokaliteta Hušnjakovo, u Magistratskoj ulici, na Trgu Ljudevita Gaja te u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda, čime bi se omogućio besplatan pristup internetu na turistički najfrekventnijem području grada. Realizacijom projekta olakšat će se dostupnost informacija o Krapini i njenoj turističkoj ponudi putem uređaja kojima se bežično može pristupiti internetu. Područje grada na kojem se planira uspostava slobodnog pristupa internetu predstavlja i mjesto svakodnevnog okupljanja i druženja Krapinčana.