Grad je Krapina na temelju provedenog natječaja montirao nove koševe za smeće u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda i Parku Matice Hrvatske. Kako su nedavno montirane i nove klupe možemo reći da je sada obnovljena cjelokupna urbana oprema u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda i Parku Matice Hrvatske.

Ovim putem pozivamo naše sugrađane da čuvaju nove klupe i koševe kako bi što duže mogli krasiti naše zeleno Šetalište i Park!