Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

      Grad Krapina u 2020. godini temeljem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine 8/2019) nastavlja sa sufinanciranjem odvoza otpada i troškova prikupljanja i zbrinjavanja pelena sukladno Odluci gradonačelnika o načinu ostvarivanja i korištenja prava na posebne oblike pomoći iz socijalne skrbi u 2020. godini. Više o spomenutim oblicima pomoći i načinu ostvarivanja možete vidjeti ovdje.