Stožer civilne zaštite RH donio je 9. ožujka preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi. Za sva okupljanja koja će organizirati mora se zatražiti suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a nužno je da organizatori slijede ove upute: moraju osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima, dati jasne upute sudionicima da se izbjegava uobičajeno neverbalno komuniciranje koje uključuje rukovanje te da ne dolaze na manifestacije ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu tjelesnu temperaturu (veću od 37.5 °C). Više…
     Organizatori mogu uputiti zahtjeve za suglasnost za održavanje skupova ili javnih okupljanja Stožeru civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije putem ovog obrasca.