Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem  članka 131., 132. i 133- Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/ll,22113, 54113, 148113,92114 i | 10/19) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 04/09,03/13 i0l/18), Gradonačelnik Grada Krapine dana 28.9.2020. objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Grad Krapina obavještava sve nositelje stvamih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarska čestica broj: 5129, 5130 i 5131 sve k.o. Krapina-grad, o započinjanju postupka evidentiranja slijedeće ceste:

  • Ulica dr. Ljudevita Gaja
  • Trg Ljudevita Gaja
  • Magistratska ulica

Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 19. i 20. listopada 2020. godine (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati.

Dana 23.11.2020. godine u terninu od 9.00 sati do 12.00 sati u prostorjiama tvrtke Geotopo d.o.o. na adresi Ul. dr, Liudevita Gaja 28. Krapina, nositelji stvamih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem su izvedene gore navedene ulice, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Grada Krapine.

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)