Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sustavna deratizacija Grada Krapine – jesenska akcija počinje 19.10.2020. godine. Deratizacija će se provoditi od centra prema periferiji Grada Krapine.
Vrste meka koje će se koristiti:
1) PRESOL PLUS PŠENICA / BRODILON MAMAC / RATIMOR ŽITNI MAMAC - aktivna tvar bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
2) PRESOL PLUS PARAFINSKI BLOK / BRODILON BLOK / RATIMOR PARAFINSKI BLOK - aktivna tvar bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u zato predviđene kutije tj. na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu. Mamci izloženi u blizini domaćih životinja (parafinski) izlagat će se na način da su vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli prenijeti.

Vremenski i prostorni raspored deratizacije Grada Krapine pogledajte u nastavku ili na letku.

19.10.2020.:
- područje omeđeno ulicama Trg Stjepana Radića, Ljudevita Gaja, Strossmayerova, Crkvena, Starogradska, Matije Gupca, Hrvatskih branitelja
- područje omeđeno ulicama Trg Stjepana Radića, Ilirskog pokreta, A. Mihanovića, I.G.Kovačića, Đ. Prejca, Mihaljekov Jarek, Frana Galovića, Uska Ulica, A.Cesarca, Magistratska, Šetalište Vilibalda sluge, Dolac, Gregurovićeva, Šetalište Ivana Trnskog, A.Hercega Brke, Stjepana Ortnera, Bregovita, Samostanska, Leskovara, Šenoina, R.Lovreca, K.Ljudevita I., K.P.Svačića, P.Krešimira IV, Kralja Tomislava, B.Samca, Radobojska, Ž.Vukasovića, I.Loewea, Matoševa
20.10.2020.
- područje Grgačeva, područje oko groblja, Šušelj Brijeg, Trški Vrh, Straža Krapinska (sve iznad autoputa)
- područje Grada Krapine ispod željeznice
- Tkalci
21.10.2020.:
- Bobovje, Polje Krapinsko, Pristava Krapinska, Vidovec Krapinski
22.10.2020.:
- Škarićevo, Gornja Pačetina, Pretkovec, Vidovec Petrovski
23.10.2020.:
- Velika Ves, Lepajci

26.10.2020.2019.:
- Donja Šemnica, Dolići, Laz Krapinski
27.10.2020.:
- Strahinje, Podgora Krapinska, Zagora, Žutnica, javne površine, objekti u skrbi Grada Krapine
28.10.2020.:
- neodrađena područja zavisno o uvjetima na terenu i dinamici izvedbe, pozivi građana

Operativni plan je okviran i podložan je promjenama u zavisnosti o vremenskim uvjetima.
Prije početka deratizacije na dnevnoj bazi ćemo vas obavještavati o planu provedbe.