Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj sjednici održanoj 14.04.2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine:  Vijeća mjesnog odbora Donja Šemnica, Vijeća mjesnog odbora Škaričevo, Vijeća mjesnog odbora Lepajci, Vijeća mjesnog odbora Mihaljekov Jarek, Vijeća mjesnog odbora Podgora, Vijeća mjesnog odbora Krapinski Vidovec i Vijeća mjesnog odbora Bobovje. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine provode se istovremeno sa održavanjem izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane, dana 16. svibnja 2021. godine. Više informacija možete vidjeti ovdje.