Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ovih dana u prostorima Grada Krapine potpisani su ugovori između Grada Krapine i udruga nakon provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad
Krapinu. U području kulture i tehničke kulture osigurano je ukupno 330.000 kn, a potpisano je 10 ugovora s ukupno 9 udruga. Potpisani su i ugovori o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz
područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu. 13 udruga potpisalo je ugovore u ukupnoj vrijednosti od 125.000 kn. Dodijeljena su i sredstva udrugama iz područja sporta i rekreacije – 4
sportske udruge potpisale su ugovore s Gradom Krapinom u vrijednosti od 44.000 kn. Nadamo se da će epidemiološke prilike biti povoljne i da će se programi moći realizirati prema planu!