Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina djeluje na svom području od 1965. godine sa dvije odgojne grupe. Osniva se rješenjem Skupštine općine Krapina i to, kako stoji u spomenutom rješenju "Ustanova se osniva s ciljem društvene pomoći radnoj porodici, te organizira poludnevni i dnevni boravak predškolske djece, a po potrebi i djece školske dobi". Važno je naglasiti da je to prvi dječji vrtić u Hrvatskom zagorju, a inicijativa je potekla od Društva "Naša djeca" Krapina i Društva žena Krapina. Od 1974.-1979. godine vrtić u svom sastavu ima i vrtiće u Pregradi i Humu na Sutli čime dobiva naziv

Dječji centar "Gustav Krklec" Krapina. Od 1979. godine opet je samostalan za područje za područje bivše općine Krapina i obuhvaća cjelokupan odgojno obrazovan rad s djecom predškolskog uzrasta, od primarnog programa u vrtiću do organiziranja programa "male škole" u 18 dislociranih mjesta općine Krapina. Postojeći kapacitet postao je premali za potrebe smještaja djece, te se prilazi nadogradnji objekta i 1981./1982. godine dobiva se prostor za jaslice-3 odgojne grupe. Time se povećava broj djece kao i zaposlenih djelatnika - 21 zaposlenih i 124-ero djece u pet odgojnih prupa. No problem potrebe smještaja se ne zadovoljava, tako da se 1986. godine prelazi interventnom rješenju unutar postojećeg objekta i to prenamjenom dvorane za tjelesni odgoj u sobu za prihvat djece starije vrtićne dobi. 1989. godine adaptiran je i dio zgrade Tiskare, tako da su dobivene još dvije sobe dnevnog boravka s pratećim prostorom za smještaj još dviju odgojnih grupa.

Sa kapacitetom od 8 odgojnih grupa (od čega 3 jaslične i 5 vrtičnih) vrtić djeluje do nadas Samostalna je predškolska ustanova u kojoj su smještena djeca s područja grada Krapine i općina: Đurmanec, Radoboj, Jesenje Gornje, Petrovsko i Sveti Križ Začretje. Osnivačka prava nad našom ustanovom prenesena su na grad Krapinu 1995. godine. Objekat dječjeg vrtića smješten je u samoj gradskoj jezgri Krapine, uz rijeku Krapinicu, a uz i oko objekta nalazi se veliko dječje igralište. Pored več spomenutih 8 odgojnih grupa 10-satnog redovnog programa u vrtiću i jaslicama organizira se i provođenje programa u vrtiću i jaslicama organizira se i provođenje programa predškole u 16 dislociranih odgojnih grupa za područje grada Krapine i općina: Đurmanec, Radoboj, Petrovsko i Gornje Jesenje.

Programom predškole za spomenuta područja obuhvaćena su sva djeca u godiniprije polaska u osnovnu školu, te još i nekoliko djece za koje su roditelji izrazili želju za ranijim uključivanjem u taj program. Od kraćih programa provodi se u suradnji s vanjskim suradnicima i program učenja stranog jezika (engleski) za oko 25-ero djece i sportsko-rekreativni program (ritmika) za oko 10-12-ero djece. Višegodišnjim unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada, te kvalitetom i poticajnom pristupu djetetu u dijelu razvijanja samostalnosti i samopouzdanja, zatim prepoznavanjem i uvažanjem potreba djeteta postupno se radi na promicanju i življenju prava djece. A radeći na načinima neneasilnog rješavanja među djecom. To je zadatak koji će se organizirano i konzinuitetu ostvariti. Ono na čemu se dalje radi, a određeno zahtjevima struke s ciljem kontinuiranog poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovni rad omogući djetetu da se doživi kao jedinstvena, sama po sebi vrijedna, voljena osoba s povjerenjem u svoje snage i mogućnosti. Sve to mislimo postići razvijanjem međusobno uvažajućih odnosa, sustavno vježbajući vještine čiste komunikacije kako bismo išli ka željenom cilju. Prilagođavanje zahtjevima današnjeg vremena određuje i našu prilagodbu u odnosu na radno vrijeme roditelja. Tako je radno vrijeme vrtića od 5,30 - 15,30 sati produljeno uz popodnevno dežurstvo od 15,30 do 16,30 sati čime je udovoljeno potrebama dijela roditelja.