Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Općenito

Kao jedinica lokalne samouprave, Grad Krapina je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu krapina.hr.

Grad Krapina nastoji  prilagoditi sadržaje i oblik  mrežne stranice da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.krapina.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »UserWay - izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.krapina.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.krapina.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice, pritiskom na tipku TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u primjerenoj veličini
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • stranici se može promijeniti kontrast
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
 • audio zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi zapisu

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica krapina.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica krapina.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Krapina  nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.krapina.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje i savjetovanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 3. kolovoza 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Grad Krapina

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice
www.krapina.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon 049/382-414

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.pristupinfo.hr

U Krapini, 3. kolovoza 2020. godine


Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.

Krapinsko - zagorska županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini. 

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 16. siječnja 2018. godine, a završava 15. veljače 2018. godine.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 200.000,00 kuna. Visina potpore po korisniku iznosi do 30.000 kuna, a maksimalno do 75% prihvatljivih aktivnosti. 

Programi i projekti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/natjecaj-financiranje-programa-poljo-udruga-2018 )

 

Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
Telefon: 049/382-400
Telefaks: 049/371-211
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.krapina.hr
OIB: 70356651896
Žiro-račun (IBAN): HR0823400091821100007

 Radno vrijeme upravnih tijela:

 • Ponedjeljkom od 7 do 17 sati
 • Utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7 do 15 sati

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

 • Ponedjeljkom od 8 do 16,30 sati
 • Četvrtkom od 8 do 14,30 sati

Osoba za nepravilnosti

    Kontakt podaci osobe za nepravilnosti imenovane temeljem članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15 i 102/19):


Andrea Cobović
Telefon: 049/382-415, 382-405
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravo na pristup informacijama

  Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvijeti ponovne uporabe informacija

Grad Krapina pristup informacijama omogućava:
1. Objavljivanjem putem web stranice Grada Krapine
2. Objavljivanjem akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Krapine u „Službenom glasniku Grada Krapine“ i na web stranici Grada,
3. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
4. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Krapini.


 
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
 
1. Putem pošte ili osobno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina.
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
4. Putem telefona na broj 049/382-414, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 049/371-211.
 
 

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za prisustvovanje na sjednici Gradskog vijeća

 

Grad Krapina može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.


 Grad Krapina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

  Službenik za informiranje imenovan je gradonačelnikovom  Odlukom o imenovanju službenika za informiranje.

 

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu