Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 106/12- pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapina br. 4/09. i 3/13) Gradonačelnik Grada Krapine donosi Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:
– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji ureĎuju pitanja obrade osobnih podataka,
– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
– brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK