Na temelju čl. 21. i čl. 56. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09., 3/13., 1/18.), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj sjednici održanoj dana 16.04.2019. godine, donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina.

 Izbori će se održati dana 26.05.2019. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Odluku možete vidjeti ovdje.

Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krapine