Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Objava biračima o mogućnosti pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača


Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj sjednici održanoj 14.04.2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine:  Vijeća mjesnog odbora Donja Šemnica, Vijeća mjesnog odbora Škaričevo, Vijeća mjesnog odbora Lepajci, Vijeća mjesnog odbora Mihaljekov Jarek, Vijeća mjesnog odbora Podgora, Vijeća mjesnog odbora Krapinski Vidovec i Vijeća mjesnog odbora Bobovje. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine provode se istovremeno sa održavanjem izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane, dana 16. svibnja 2021. godine.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine

OBVEZATNE UPUTE BROJ I- o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine

OBVEZATNE UPUTE BROJ II- OBRASCI za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine