Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

OVAJ PROJEKT BITI ĆE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 hr100 Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste  eu100
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
uDIO u SUFINANCIRANOM DJELU: 85% eu, 15% rh
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

NAZIV PROJEKTA

Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste

KORISNIK PROJEKTA

Grad Krapina

Magistratska 30

49000 Krapina

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

MJERA

M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima;

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

UGOVOR

Ugovor o financiranju Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ ; Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“; Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta broj 776043/2018

OPIS PROJEKTA

Projektom Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića izgradit će se 467,908 m produžetka Ulice F. Galovića, jedne od glavnih prometnica u Gradu, čime će se povezati javni i poslovni objekti u centru Grada te zona ''Krapina Nova''.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je osigurati kvalitetniju prometnu povezanost poslovnih i javnih objekata u centru Grada, preko planirane Servisne ceste i izmještene državne ceste D206, s poduzetničkom zonom ''Krapina Nova''. Zadaća ceste je preuzimanje cjelokupnog opterećenja Servisne ceste. Uz izgradnju produžetka Ulice i kvalitetniju prometnu povezanost, cilj projekta je i riješiti odvodnju oborinskih voda, izgraditi cestovnu rasvjetu, zaštiti srednjenaponske kabele 20 kV te osigurati stabilnost pokosa korita potoka Krapinice. Obzirom da DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) poduzetničke zone nema fizičkog spoja s DTK Grada Krapine, cilj je povezivanje DTK poduzetničke zone s novim segmentom DTK uz dograđenu Ulicu te rekonstrukcija i supstitucija zračne TK linije HŽ-a.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projektom će se izgraditi 467,908 m produžetka Ulice F. Galovića, jedne od glavnih prometnica u Gradu, čime će se povezati javni i poslovni objekti u centru Grada te zona ''Krapina Nova''. Očekivano prometno opterećenje ceste je 2.012 vozila dnevno. Izgradnja rasvjete, prometne signalizacije, opreme, pješačke staze te rampi za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti osigurat će prometnu i pješačku sigurnost. Izgradnja odvodnje oborinskih voda povećat će trajnost kolnika. Zahvat duljine 35 m osigurat će stabilnost ceste i pokosa korita potoka Krapinice, a radovi na srednjenaponskim kabelima zaštitit će postojeće vodove. Svrha supstitucije postojeće TK linije podzemnim kablom i bušenja ispod željezničke pruge je povezati postojeće i buduće segmente DTK u kontinuiranu cjelinu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupan iznos projekta: 4.531.320,00 kn

Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 3.083.362,25 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.083.362,25 kn

napomena: svi troškovi izraženi su sa PDV-om

Projekt će biti sufinanciran u 100%-tnom iznosu od čega 85% sredstvima Europske unije, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske.