Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da je Odlukom gradonačelnika Klasa:406-01/19-01/0034, Urbroj:2140/01-03-0302-19-3 od 7.8.2019.poništen postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU radi nastanka okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponude.

Slijedom navedenog, naručitelj Grad Krapina namjerava u narednom razdoblju ponovno objaviti poziv za dostavu ponude za navedeni predmet nabave na internet stranici Grada Krapine.


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci jednostavne nabave

Završena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci javne nabave