Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da je Odlukom gradonačelnika Klasa:406-01/19-01/0034, Urbroj:2140/01-03-0302-19-3 od 7.8.2019.poništen postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU radi nastanka okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponude.

Slijedom navedenog, naručitelj Grad Krapina namjerava u narednom razdoblju ponovno objaviti poziv za dostavu ponude za navedeni predmet nabave na internet stranici Grada Krapine.


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupci jednostavne nabave u tijeku

Završeni postupci jednostavne nabave

Završena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci javne nabave