Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina, temeljem članka 9. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Grada Krapine, dana 4.11.2019. godine, objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Instaliranje bežičnog interneta prema programu WIFI4EU

Rok za dostavu ponuda je 11.11.2019. do 09:00 sati.

Rok za dostavu ponude produžuje se do 15.11.2019. do 09:00 sati.

Rok za dostavu ponude produžuje se do 19.11.2019. do 09:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Prilog br.1. Ponudbeni list

Prilog br.2. Troškovnik i tehničke specifikacije 

I. izmjena poziva za dostavu ponude

II. izmjena poziva za dostavu ponude

Odgovor na upit gospodarskih subjekata od 8.11.2019.

Obavijest o odabiru

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci jednostavne nabave

Završena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci javne nabave