Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem članka 28., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članka 7. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (sklopljenih od 01.01.2018.) dostupan je na stranicama EOJN RH

Isti možete preuzeti i ovdje.

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (sklopljenih do 31.12.2017.)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Otvoreni postupci javne nabave

Završeni postupci jednostavne nabave

Završena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci javne nabave