Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: - (evidentiran postupak javne nabave u cilju sklapanja okvirnog sporazuma - 1/2013-JN)
-proveden postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju Okvirnog sporazuma sklopljenog s ponuditeljem HEP-Opskrba d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb u vrijednosti od 230.917,08 kn s uključenim PDV-om

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci jednostavne nabave

Završena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci javne nabave