-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: 9/2013-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem Ugovora o provedbi preventivne deratizacije na području Grada Krapine u 2013. godini s najpovoljnijim ponuditeljem ADRIA GRUPA d.o.o., Heinzelova 53a, Zagreb u vrijednosti od 80.187,50 kn s uključenim PDV-om
Više...