-evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: 4/2013-JN
-postupak javne nabave završio je sklapanjem Ugovora o javnim radovima na sanaciji nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine s najpovoljnijim ponuditeljem CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin u vrijednosti od 1.229.302,20 kn s uključenim PDV-om
Više...