U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini u okviru projekta koji se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Cjelokupna dokumentacija u predmetnom postupku javne nabave može se preuzeti u  Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2018. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.