U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Sanacija odlagališta otpada "Gorjak".
Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Rok za dostavu je 23. listopada 2020. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.