IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE

Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017.-2022. godine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 10/17)

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017. do 2022.godine

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine  za 2018. godinu(Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/19)

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za 2019. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/20)

Izvješće o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Grada Krapine u 2019. godini (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/20)

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za 2020. godinu

Izvješće o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Grada Krapine u 2020. godini

 

ODLUKE - GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/18)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine

 

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina s područja Grada Krapine u kojima se nalazi azbest

 

Obavijest o početku rada reciklažnog dvorišta u Krapini   

 

Uklanjanje odbačenog otpada u okoliš

  • Prijava komunalnom redaru: tel. 049/382-406, mbt. 098/250-004, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Obrazac prijave odbačenog otpada

 

Odvojeno prikupljanje otpada

 

Obavijesti o akcijama skupljanja glomaznog otpada

 

UPUTE ZA PLAVI I ZELENI SPREMNIK I KALENDAR ODVOZA OTPADA OD 01. RUJNA 2018. možete vidjeti na stranici http://www.krakom.hr/

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/08)

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 3/17)

Izvješće o izvršenju Plana gospdarenja otpadom za 2015. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 1/16)

Izvješće o izvršenju Plana gospdarenja otpadom za 2014. godinu (Sl. glasnik Grada Krapine br. 7/15)

Izvješće o izvršenju Plana gospdarenja otpadom do 2013. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 3/14)