Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Odluka o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik GK 13/05, 5/10, 11/15 i 5/15)

Odluka o komunalnim djelatnostima - Pročišćeni tekst (Sl. glasnik GK 2/16)
 
„KRAKOM“- u  d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20 obavlja za Grad Krapinu slijedeće komunalne djelatnosti:
 
-  Održavanje čistoće

 

-  Odlaganje komunalnog otpada

           Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada (Sl. glasnik GK 03/06, 05/10 i 02/11)
           Cjenik usluga zbrinjavanja komunalnog otpada.

 

-   Održavanje javnih površina, održavanje dječjih igrališta, gradskih fontana, glazbenog zvona,  parkovnog paviljona, parkovnih klupa i prigodna ukrašavanja grada
-   Održavanje nerazvrstanih cesta, zimska služba

           Odluka o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik GK 06/14 i 09/14)

           Odluka o uređenju prometa (Sl. glasnik GK br. 08/14)

 

-   Tržnica na malo, zelena tržnica, lokalni sajam četvrtkom, stočni sajam i prigodne prodaje
           Cjenik za tržnice

 

-   Održavanje groblja
           Cjenik usluga za održavanje groblja

 

-   Upravljanje, održavanje, organizacija  i naplata parkirališnih mjesta automobila
           Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine (Sl.glasnik GK 02/16)

           Dodatne informacije na službenim stranicama “KRAKOM-a” -  www.krakom.hr