Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Komunalni doprinos novčana su javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada Krapine.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu obujmom, odnosno po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Obračun i izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu donosi se po obavijesti nadležnog upravnog tijela po izvršnosti građevinske dozvole, rješenja o izvedenom stanju, odnosno akta na temelju kojeg se može graditi.

Način obračuna i mogućnosti oslobađanja za Grad Krapinu navedeni su u Odluci o komunalnom doprinosu.

Odluka o komunalnom doprinosu - pročišćeni tekst Sl. glasnik GK br. 2/14 i
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Sl. glasnik GK br. 05/15) sa mogućnostima oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa za poduzetnike.