Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donja Šemnica
Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Škarićevo
Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Lepajci
Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Mihaljekov Jarek
Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Podgora
Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapinski Vidovec
Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Bobovje

 

REZULTATI IZBORA 

Mjesni odbor Donja Šemnica
Mjesni odbor Škarićevo
Mjesni odbor Lepajci
Mjesni odbor Mihaljekov Jarek
Mjesni odbor Podgora
Mjesni odbor Krapinski Vidovec
Mjesni odbor Bobovje

 

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA

Rješenje o zaključivanju popisa birača možete vidjeti ovdje

 

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine 

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krapine, sukladno članku 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/14, 4/14, 1/20 i 8/20) objavljuje

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE:

Mjesni odbor Donja Šemnica

Mjesni odbor Škarićevo

Mjesni odbor Lepajci

Mjesni odbor Mihaljekov Jarek

Mjesni odbor Podgora

Mjesni odbor Krapinski Vidovec

Mjesni odbor Bobovje

Rok za podnošenje prigovora iznosi 48 sati od objave na web stranici Grada Krapine.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine na dan 16.05.2021.