Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za podnošenje ponuda u svrhu korištenja stupova javne rasvjete za postavu reklamnih panoa na području Grada Krapine

     Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13 i 1/20) i Plana lokacija za postavu reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na području Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ 07/12) Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Natječaj za podnošenje ponuda u svrhu korištenja stupova javne rasvjete za postavu reklamnih panoa na području Grada Krapine. Rok za dostavu ponuda je 3. ožujka 2021 .godine (srijeda) do 14,00 sati bez obzira na način dostave.


     Tekst natječaja možete vidjeti ovdje, a obrazac ponude možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine - vinograd

     Grad Krapina prodaje cijeli svoj suvlasnički dio nekretnine pod oznakom: - kč.br. 1934/2 , k.o. Krapina grad, upisane kao vinograd, Trški Vrh, ukupne površine 575 m² upisanu u zk.ul.br. 1836. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, službenoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine.
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1