Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Otvaranje osnovane zemljišne knjige za k. o. Velika Ves Nova zone I., II. i III. - obavijest

Dana 11. svibnja 2023. otvara se osnovana zemljišna knjiga za k. o. Velika Ves Nova zone I., II. i III.. S danom 11. svibnja 2023. zaključuje se dosadašnji dio zemljišne knjige za k.o. Velika Ves koji se odnosi na osnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Velika Ves Nova. Od dana otvaranja osnovane zemljišne knjige za k. o. Velika Ves Nova samo upisi u nju, glede nekretnina na koje se ta zemljišna knjiga odnosi, proizvodit će one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. S danom 11. svibnja 2023. otvara se ispravni postupak glede otvorene zemljišne knjige za k. o. Gornja Pačetina. Rok za ispravak određuje se do 11. srpnja 2023. Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u zemljišnu knjigu za k. o. Velika Ves Nova upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da dostave Općinskom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije do 11. srpnja 2023. Tekst Oglasa o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Velika Ves Nova možete vidjeti ovdje.

ODLUKU o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Velika Ves Nova

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko-pravne poslove.


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 47/2023 od 3.5.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.


Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I PRIPREMU PROJEKATA - NE OTVARAJ“.


Javni natječaj


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 9.5.2023. godine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.


Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Javni poziv za uvid u spis predmeta - GRAD KRAPINA, HR-49000 Krapina, Magistratska 30

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)-sanacija klizišta uz Nerazvrstanu cestu NC 1.3. u naselju Vidovec Krapinski, 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 15341, 7473, 7472/1 i druge sve k.o. Krapina (Grad Krapina, naselje Vidovec Krapinski). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1