Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 560/1, ukupne površine 114 m², upisano u z.k.ul.br. 4140, k.o. Krapina – grad, opisano kao „Podgora Krapinska, LIVADA“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, oznake S1.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.9.2022. do 16.9.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 23.09.2022. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine pod oznakom: kč.br. 560/1, k.o. Krapina-grad, ukupne površine 114 m², upisanog u zk.ul.br. 4140, opisanog kao „Podgora Krapinska, LIVADA“.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - AMG NEKRETNINE ZAGORJE d.o.o., HR-49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 2

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine poslovne namjene, 2.b skupine prenamjena i dogradnja - trgovina uredskom opremom i priborom na novoformiranoj građevnoj čestici 4114/1 k.o. Krapina-grad – od postojećih kat.čest. br. 4114/1 i 4114/2 obje k.o. Krapina -grad (Krapina, Ul. Frana Galovića 11).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2022 (ponedjeljak) u 11:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14 /II kat.


Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, HR-49240 Gornja Stubica, Samci 64

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine - nadogradnja Muzeja krapinskih neandertalaca na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 9830/3 k.o. Krapina (Krapina, Šetalište Ivana Trnskog - Hušnjakovo). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2022. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI POZIV vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini

Gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv (u daljnjem tekstu „Poziv“) vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini.

Ovaj Poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima/suvlasnicima građevina koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina, a prema slijedećem prioritetu:
A) građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro
B) građevine koje su Konzervatorskom studijom označene kao preventivno zaštićene i evidentirane za zaštitu
C) ostale građevine koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina, opisane u članku 2. uvodno navedenog Pravilnika.
Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovog Poziva sufinancirat će se provedba
Programa za radove na vanjskim dijelovima građevina. Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% vrijednosti radova izvedenih za odobrene Programe i u skladu sa Pravilnikom. , a najviše po pojedinom zahvatu za :
1. sanaciju i obnovu pročelja građevina (fasada i limarija) u iznosu do =30.000,00 kn
2. obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane građevine u iznosu do =30.000,00 kn
3. sanaciju i obnovu krovišta (pokrov, letvanje i krovna limarija) u iznosu do =50.000,00kn
4. konzervatorsko-restauratorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada u iznosu do =10.000,00 kn.

Tekst javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini možete vidjeti ovdje, a ZAHTJEV za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini ovdje.

Obrazac Ugovora 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1