Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika - ponovljeni poziv

Na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Krapine o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/21.) ponovno se objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika.

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 30. listopada 2021. godine.

Tekst javnog poziva i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje:

Javni poziv


Prijedlog kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word


Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih pdf word


Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Izjava - osobni podaci pdf word

Javni natječaj za prodaju zemljišta

     Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 4165, ukupne površine 927 m², upisano u z.k.ul. 2153 k.o. Krapina – grad, u ulici Rudolfa Lovreca, opisano kao „ORANICA KRAPINA“. Rok za dostavu pisanih ponuda je od 12. listopada do 27. listopada 2021.
     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju zemljišta

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KRAPINE ZA 2021. GODINU

Odbor za priznanja Grada Krapine objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2021. godinu.
Pozivaju se građani, udruge građana, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe s područja Grada Krapine da dostave prijedloge/inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine.
Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, najkasnije do 05. studenog 2021. godine.
 
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRAKOM, d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine poslovne namjene (uslužna), 2.b skupine - tržnica na postojećoj katastarskoj čestici kat.čest.br. 3372/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, FranaGalovića 1).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2021. (četvrtak) u 9:00 sati, na lokaciji –Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Glavni arhitektonski projekt možete vidjeti ovdje

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1