Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - VEDRAN BALAGOVIĆ, ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA 12, KRAPINA

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju) zgrade stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici kat.čest.br. 2467/1 k.o. Krapina (Grad Krapina, Šušelj brijeg 4A).
IUvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2023. u 09:00 sati na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

     Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine, u daljnjem tekstu: „Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGK“. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 15. studenog 2023. godine do 29. studenog 2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGK bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,00 sati. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGK u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na službenoj web stranici Grada Krapine (https://www.krapina.hr/prostorni-planovi).

     Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUGK sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se dana 21. studenog 2023. (utorak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGK mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 29. studeni 2023. godine. 

        Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju je slijedeći:
- Zainteresirane osobe sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
- Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGK u javnoj raspravi, sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Izmjene i dopune PPUGK. U navedenom mišljenju ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna PPUGK.
Pisani prijedlozi i primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 30 ili putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

     Cjelokupan tekst o Javnoj raspravi Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine, možete vidjeti ovdje.

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2023. / 2024. godinu

Grad Krapina dana 27. listopada 2023. godine objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2023. / 2024. godinu. U školskoj/akademskoj godini 2023./2024. Grad Krapina dodjeljuje ukupno 15 studentskih i 10 učeničkih stipendija. Učeničke stipendije u iznosu od 50,00 EUR / 376,45 KN mjesečno dodjeljuju se učenicima srednjih škola po dvije kategorije: socijalni kriterij - 5 stipendija i deficitarna zanimanja - 5 stipendija.


Studentske stipendije dodjeljuju se po tri kategorije: prema socijalnom kriteriju-5 stipendija i prema deficitarnom području- 5 stipendija u iznosu od 100 EUR / 753,45 KN mjesečno te prema kriteriju uspješnosti 5 stipendija u iznosu od 135,00 EUR / 1.017,16 KN mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, osim studentskih stipendija za nadarene (kriterij uspješnosti) koje se isplaćuju samo za akademsku godinu u kojoj su dodijeljene. Stipendije se isplaćuju za razdoblje od 1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 11. studenoga 2023.


Potrebne obrasce, tekst natječaja i Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje: 
- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19 i Službeni glasnik Grada Krapine 8/22)

- Zahtjev za dodjelu učeničke / studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word

Učenici socijalni kriterij
Učenici deficitarni kriterij
Studenti socijalni kriterij
Studenti nadareni kriterij
Studenti deficitarni kriterij

 

 

 

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, raspisuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu. Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene na rad u kulturi da podnesu prijedlog za financijsku podršku projektima/programima. Okvirno planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga u kulturi na području Grada Krapine za 2024. godinu iznose 50.000,00 eura.
Uvjeti javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina uz napomenu: "Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu – NE OTVARAJ" ili u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 27. listopada 2023. godine.


01 Obrazac opisa projekta word pdf
02 Obrazac proračuna excel pdf
03 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja word pdf
04 Obrazac Izjave o partnerstvu word pdf
05 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta word pdf
06 Obrazac Izjave voditelja aktivnosti navedenih u opisu programa ili projekta word pdf
07 Obrazac Izjave prijavitelja word pdf
Upute za prijavitelje
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1