Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske
dozvole za građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine Izgradnja proizvodne građevine - hale za proizvodnju praškastih materijala i nadstrešnice investitora Crogips d.o.o.
Krapina na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (formirana od
kat.čest.br. 1240/1, 1239, 1248, 1250, 1251, 1252, 1278, 1279, 1280, 1281 sve k.o.
Krapina Jug) (Pristava Krapinska, Zona Krapina Nova Zapad). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 3. 7. 2020. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.         

     Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefon 049/382-410, 382-412).

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta

        Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava- izgradnja podzemne crpne stanice "Velika Ves" s priključnim cjevovodom, 2.b skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 111/86 i 1678/1 k.o. Velika Ves (Krapina, naselje Velika Ves). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14.         

     Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila (tel: 049/382-412, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Javni poziv
Glavni projekt

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustavarekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa i komunalne infrastrukture, 2.b skupine, na dijelu postojeće građevne čestice k.č.br. 510/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. brigade Hrvatske vojske, naselje Podgora Krapinska).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad
Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14.
Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u projekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do roka iz točke II. ovog poziva (tel: 049/382-412, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Grad Krapina raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine.
Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, pod oznakom:
- kat.čest.br. 4610/1, površine 4471 m2, upisana u z.k.ul. 2162 k.o. Krapina-grad
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu se stavlja obavijest na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine.
Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

Natječaj je objavljen u Zagorskom listu 26. svibnja 2020. godine.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK