Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj - prodaja poljoprivrednog zemljišta

Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u suvlasništvu Grada Krapine (suvlasnički dio: 6/8) pod oznakom kč.br. 951, ukupne površine 4485 m², upisano u z.k.ul.br. 46, k.o. Gornja Pačetina, opisano kao „GORNJA PAČETINA, PUT, DVORIŠTE, ORANICA, DVORIŠTE, POMOĆNA ZGRADA“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, većim dijelom u zoni poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene, a manjim dijelom u zoni šume isključivo osnovne namjene.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.2.2023. do 16.2.2023. godine.
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

Javni natječaj - prodaja građevinskog zemljišta

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 1238, ukupne površine 667 m², upisano u z.k.ul.br. 210, k.o. Krapina Jug, opisano kao „KOLAREK, ORANICA“. Predmetna nekretnina nalazi se većim dijelom unutar građevinskog područja, u zoni gospodarske namjene-proizvodna, oznake I1-pretežito industrija, dijelom u zaštitnom koridoru dalekovoda te manjim dijelom u zoni zaštitne površine - oznaka Z.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.2.2023. do 16.2.2023. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

    Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (telekomunikacijski kabel), 2.b skupine - FTTH_DT_03_KRAPINA_DČ_08, 09, 10 na katastarskim česticama kat.čest.br. 5135/1, 5134, 2534/1, 4894, 3918, 5122/1, 3692, 4787, 4814, 4852/4, 4852/5 sve k.o. Krapina (Krapina, Radobojska cesta, Ul. Đure Prejca i dr.), te kat.čest.br. 87, 85, 84, 80 sve k.o. Krapina Jug (Krapina, dio naselja Bobovje). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.02.2023 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta -HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija), 1. skupine FTTH_DT_03_KRAPINA_DČ_01 na katastarskim česticama kat.čest.br. 15503/1, 14997/5, 14998/3, 15059/2 sve k.o. Krapina (Grad Krapina, naselje Žutnica). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.02.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1