Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

      Grad Krapina obavještava sve nositelje stvamih prava na nekretninama koje graniče sa
slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarska čestica broj: 5135/l k.o. Krapina-grad. o započinjanju postupka evidentiranja slijedeće ceste: Zagrebačka cesta. Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 15. i 16. ožujka 2021. godine (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, javna rasvjeta, odvodni cestovni jarci, bankine i svi ostali dijelovi koji čine prometnicu sukladno Zakonu te granice katastarskih čestica uz prometnicu. Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (Trg Ljudevita Gaja 12)

     Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (Trg Ljudevita Gaja 12). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 05.03.2021.
Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.
Upute za prijavitelje možete vidjeti ovdje.

Prijelog liste reda prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

Natječaj za podnošenje ponuda u svrhu korištenja stupova javne rasvjete za postavu reklamnih panoa na području Grada Krapine

     Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13 i 1/20) i Plana lokacija za postavu reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na području Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ 07/12) Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Natječaj za podnošenje ponuda u svrhu korištenja stupova javne rasvjete za postavu reklamnih panoa na području Grada Krapine. Rok za dostavu ponuda je 3. ožujka 2021 .godine (srijeda) do 14,00 sati bez obzira na način dostave.


     Tekst natječaja možete vidjeti ovdje, a obrazac ponude možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1