Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br.1363/3, 1417/4, 1422, 1424/1, 1421, 1420/2, 1420/1, 1419/2, 1419/1, 2810, 1426/5, 1424/2 i 1426/9 k.o. Gornja Pačetina (naselja Gornja Pačetina, Grad Krapina).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1