Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("N.N" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14., 152/14.), čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13.), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj: 4/09., 3/13.), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik“ KZŽ br. 2/98.,“Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine.

Rok za davanje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 4. srpnja 2017.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1