Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - Javna rasvjeta šetnice uz korito vodotoka Krapinice od km 18+237 do km 19+151, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.5106/1,5106/11 i 5106/12 k.o. Krapina-grad (šetnica uz korito vodotoka Krapinice ).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.7.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1