Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17) Grad Krapina, objavljuje Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
GRAD KRAPINA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Krapina, Magistratska 30
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2018. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dostavlja se dokumentacija navedena u čl. 11., 12., 13., 14. i 15. gore navedenog Zakona.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju ,zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju , zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30 i na web stranici www. krapina.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - zahtjevnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - manje zahtjevnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - jednostavnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - pomoćnu zgradu)

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1