Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13, 6/13, 1/17 i 4/17) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda .

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju javnog natječaja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1