Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 206 i Ulice Frana Galovića u Gradu Krapini, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 5147/2 i 3377/2 k.o. Krapina-grad, investitora HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.8.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1