Odbor za priznanja Grada Krapine objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2017. godinu. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati dokumentaciju određenu u javnom pozivu. Prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina. Rok za dostavu prijedloga je 17. listopada 2017. godine.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje.