Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju čl. 17. i čl. 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.) i članka 3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13., 6/13., 1/17., 4/17.), pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Obavijest o ishodu javnog natječaja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1