Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju čl. 32. Zakona o udrugama (NN 74/14), čl. 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine o raspisivanju Godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Krapini za 2018. godinu (Klasa 400-01/16-01/0012 , Urbroj:2140/01-01-0101-18-6 od 08.01.2018. godine, Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine za 2018. godinu.

Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Sve informacije o javnom natječaju za financiranje udruga u sportu u 2018. godini objavljene su na službenim web stranicama Krapinskog športskog saveza.

Odluka o raspodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje udruga na području poljoprivrede i lovstva Grada Krapine za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje udruga u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje udruga u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Grada Krapine za 2018. godinu

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1