Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 04/09. i 3113.), te na temelju članka 6. Pravilnika o kriterijima za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/07. i 06/17.), Gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2018. godini.

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na web stranici www.krapina.hr ili se može podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, radnim danom od 08,00 - 14.00 sati za čitavo vrijeme trajanja ovog Poziva.

Uredno ispunjeni Zahtjev s propisanim prilozima predaju se neposredno, odnosno šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina s naznakom „Povjerenstvu za predlaganje programa sufinanciranja radova zaštite i obnove kulturnih dobara“. Rok za dostavu zahtjeva na prethodno navedenu adresu, bez obzira na način dostave je 13. travnja 2018. godine (petak) do 14,00 sati,.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za prijavu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva o provedenom Pozivu za sufinanciranje programa na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2018. godini

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1