Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 21. Statuta ("Službeni glasnik“ Grada Krapine 4/09.,3/13 i 1/18) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine („Službeni glasnik“ Grada Krapine 6/14.) Gradsko vijeće Grada Krapine na 7. sjednici održanoj 9.5.2018. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata “dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 25.5.2018. godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina tel: 382 404 ili 382 407.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje

Prijedlog kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krapine

Popis važećih kandidatura za izbor članova / članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1